Menu

Principper for spillestil i KFUM's Boldklub

Roskilde KFUM Værdier

Mod:

En KFUM spiller skal vi se mod

 1. Individuelt og som hold.
 2. At udvise mod er mange ting: Mod er at gøre det som er nødvendigt, for at tingene skal lykkedes. Mod til dueller, Mod til og afslutte, Mod til og løbe de nødvendige meter, Mod til og gå forrest.
 3. Mod til bidrage til det sociale

Vilje:

At vise vilje er:

 1. Træningsparat herunder forberedt og klar til og yde maksimalt på træningsbanen
 2. Forsøge og leve op til formål og aftaler i ALLE træningsøvelser
 3. Overfører dette til kamp

Holdspiller:

Vis du er holdspiller uanset kompetencer:

 1. Accept af medspilleres beslutninger
 2. Villighed til og reparer andres ”beslutninger” på banen
 3. Forsøge og gøre andre bedre
 4. Udfyld din rolle bedst muligt i kamp

Fællesskab

I Roskilde KFUM er man en del af fællesskabet

 1. Deltag i fælles arrangementer på og uden for banen
 2. Dit fremmøde til træning har betydning for klubben
 3. Du giver et bidrag til klubben hver gang du er til stede. 

 

Nøgleord i spillestil

Boldbesiddelse:

Roskilde KFUM vil gerne kendetegnes ved

 1. Som spiller er god på bolden
 2. Gerne vil have bolden
 3. Er god til og håndtere bolden med fart
 4. Er god til og håndtere bolden under pres
 5. Kan fastholde bolden i lange perioder

Presspil:

Presset i vores spillestil er afgørende. Presspillet har høj prioritet og skaber værdi for holdet

 1. Som spiller skal man kende til vores fælles aftaler for presspil
 2. Vi presser ALTID i højt tempo og aggressivt

Løbevillighed:

Hvis vi skal leve op til ovenstående kræves forskellige parametre opfyldt

 1. Konditionelt skal vi være i topform uanset position. Derfor vil træning indeholde Aerob og Anaerobt træning, som et fokuspunkt. Især i opbygningsperioder vil dette prioriteres højt. Fokuspunktet implementeres i spiløvelser, men også ved løb.
 2. Test vil blive en del af træning. Dette skal vi opretholde for, at stille krav til den enkelte, men også skabe motivation for at forbedre sig!

Aggressivitet:

Individuelt såvel som hold:

 1. Vi skal kende holdets presspil for hver enkelt position. F.eks. indad/udad
 2. Kende til kropstilling, presstilling og fodstilling
 3. Hurtig i presspil på boldholder, hvem er støtte og hvem sikre

Tempo:

Med og uden bold:

 1. Vi vil gerne have høj fart i løb uden bold
 2. Vi vil gerne have høj fart med bold

 

Principper i spillestil

Spillestilen i Roskilde KFUM er ikke betinget af en talkombination. Det er den enkelte cheftræner på årgangen, som bestemmer hvilken spillestil han vil udfører ift. det materiale der er til rådighed.

 

Målmandsspillet

Når:

VI har bolden: Vi vil gerne have en spillende målmand. Derfor skal denne deltage i, samt kunne sætte gang i spillet fra fødder. Målmanden skal aktivt være en del af opbygningsspillet første fase.

DE har bolden: Målmanden skal være aktiv og i bevægelse ift. boldens placering. Målmand skal være en hjælp til sine foran spillende medspillere via vejledning og kommunikation

 

Forsvarsspillet

Zoneopdækning: Når modstander har bolden, ved vi hvem der har ansvaret i hvilke zoner. Vi spiller med en bagkæde som ligger på linje og dækker zone og rum

Pres-Støtte-Sikring: Vi kender presspilleren i boldens område, vi kender støttespillere og sikringsspilleres placeringer

Orientering: Bolden bestemmer, hvordan VI placere os på banen. VI orientere os efter boldens placering

Presfælder: Vi har faste aftaler om, hvordan vi forsøger og ”styrer” bolden hen i et område vi bestemmer på banen, med henblik på erobring

Sidelinje som ekstra ”medspiller”: Vi vil gerne presse modstandere og bold ud mod sidelinjen, for at give mindre plads, færre afleverings muligheder og sætte bolden på spil for modstander

Kompakthed: Vi søger kompakthed ved og centrere og få en kort afstand til nærmeste medspillere.

Dække linjer: Som en udledning af Pres-Støtte-Sikring vil vi gerne dække linje i banen, således modstanders afleveringsmuligheder minimeres, og VI kan bryde boldbaner og stjæle bold

Definition af Pres: Højt-Mellem-Lavt

Højt: placeringen for de offensive spillere er ved kanten af modstanders felt

Mellem: Den eller De angribere vi spiller med er placeret midt på banen af modstanders halvdel

Lavt: Den eller De angribere tager et udgangspunkt ved buen på modstanders halvdel

I KFUM er det op til den enkelte træner, at vælge sit pres.

 

Erobringsspillet

Erobring starter ved:

Høje bolde fra modstander, upræcise bolde fra modstander, når modstander har ryggen til vores mål i mellemrum

Genpres: Vi genpresser aggressivt hurtigst muligt lige efter boldtab. Nærmeste spiller søger modstanders boldholder

Strategi for genpres:

Rolle

Afstand til bolden ved boldtab

Rolle

1

0-10 meter

”Overfald” (Boldholder)

2

10-25 meter

Bryd mulige afleveringer

3

>25 meter

Forsvare rum

 

 

Opbygningsspil

Possession: Vi vil gerne være på bolden. Vi vil gene have bolden i lange perioder af gangen. Vi vil gerne være dygtige på bolden

1. fase

Bagspil: Udgangsformation er ”Skål” eller ”Hockeystav” for bagkæden

 • Ro i bagspil – også under pres
 • Vi vil gerne finde kanaler og rum og spille frem i kanaler
 • Hurtigt og fladt spil
 • Tålmodighed i bagspillet – skal turde spille!

 

 1. fase
 • Varieret spil
 • Finde vinkler/danne trekanter
 • Op-ned-op/op-ned-ud
 • Hvis modstander er i balance: Søg vendinger i spillet
 • Hvis modstander er i ubalance: Direkte spil og scoring søges
 • Fremadrettet 1.berør
 • Vendinger

 

 1. fase
 • Hvis modstander er i balance: Søg vendinger i spillet
 • Hvis modstander er i ubalance: Direkte spil og scoring søges
 • Bredde i spillet
 • Gennembrudsløb

 

Afslutningsspillet

Udfordre modstander 1v1 offensivt på kanter

Mange løb foran boldholder: Dybdeløb, modløb, 3. mandsløb

Pladsspecifikt: aftalte løb i målfelt (Dangerzone)

 1. bolde angribes

Afslutninger fra distance

Afslutninger i felt

Aftale ved indlæg fra:

 • Mållinje: Angriber på forreste stolpe, Fjerneste kant på Bagerste stolpe, Offensiv midtbane på ”pletten”. Midtbane på kanten af felt.
 • De tidlige indlæg højere på banen: angriber + kant tæt på hinanden, på linje med forsvaret.

 

 

Positionsbestemt – Hvad skal vi kunne på positionerne

Keeper

Teknisk:

Gribe og sparketeknisk dygtig

God boldbehandling med fødder

Taktisk:

Placeringsstærk

Bevæger sig med bold

Kvalitet i igangsætninger

 

Fysisk:

Hurtigt fodarbejde

Kan hoppe højt

Velkoordineret

Mentalt:

Vilje

Udstråling

 

Backs

Teknisk:

Stærk under pres – god 1. berør

Afleveringsstærk – pasningsstærk i det kort og lange spil + indlægsstærk

Stærk i presspil (1v1) (Duelspil)

Taktisk:

1v1 defensivt – fodspilling, kropsstilling

Overblik – læse afleveringer tidligt (defensivt+offensivt)

 

Fysisk:

Stor kapacitet – Meget stærk konditionelt.

Stærk på kroppen - Duelstærk

Mentalt:

Løbevillig – offensiv/defensiv

Mod – offensiv/defensiv

 

Stoppere

Teknisk:

God timing i indgreb – På jord/i luft

Håndtere høje bolde med sikkerhed

Pasningsstærke i det opbyggende spil

Taktisk:

Skal kunne bryde spillet

Have overblik – være opmærksom i for og bagrum

Placeringsstærk – se tingene før de sker

Spilintelligent

Fysisk:

Duelstærk

Hurtig

God springstyrke

Mentalt:

Udstråle ro og sikkerhed

Lede og fordele

 

Defensiv midtbane

Teknisk:

God på bold – 1.berør

Diagonaler

Pasningsstærk i kort og lange spil

Gode vendinger

Boldfast

Taktisk:

Spilintelligent

Placeringsstærk i opbyggende + Forsvarsspil

 

Fysisk:

Stor kapacitet – Meget stærk konditionelt

Stærk på kroppen/duelspiller

 

 

Mentalt:

Opretholde balance og binde sammen

Leder – Ansvarsfuld

 

 

Central midt – 8’er

Teknisk:

God på bold – 1.berør

Pasningsstærk i det korte og lange spil

Gode vendinger

Boldfast

Taktisk:

Handlingsparat – se situationer tidligt off/def

Spilintelligent

 

Fysisk:

Stor kapacitet – meget stærk konditionel

Dynamisk – felt til felt

Duelstærk

Mentalt:

Overskudsagtig – villig til og yde maksimalt

Modig

Omstillingsparat

 

Offensiv midtbane – 10’er

Teknisk:

God på bold -1.berør

Splitvision

Sætte sin modstander via driblinger/finter

Pasningsstærk

God på vendinger

Kan spille med ryggen til målet

Boldfast

Taktisk:

Overblik

Handlingsparat

Spilintelligent

Fysisk:

Stærk på krop

Gennembrudsløb – god fart og konditionel stærk

Mentalt:

Ansvarlig – skal finde ansvar i offensive løsninger

Kreativ

 

 

Kanter

Teknisk:

God på indlæg

Drible/fintestærk

God 1. berør

Kombinationsstærk

Taktisk:

Timing i løb

Målsøgende

Se rum

Fysisk:

God speed

Udholdende – høj fart over lange afstande

Mentalt:

Udfordrende

Modig

Tager chancer

 

Angriber – 9’er

Teknisk:

Kombinationsstærk

Afslutningssikker/træfsikker med begge ben

Boldfast

 

Taktisk:

Placeringsstærk

Se rum

Timing

Fysisk:

Kropsstærk

God speed - hurtig

Mentalt:

Selvsikker

individuel