Logo KFUM's Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde
Telefon: 4636 7462
Fax: 4636 7442
Web:
www.roskilde-kfum.dk
Mail: mail@roskilde-kfum.dk 
Der afholdes generalforsamling, torsdag den 29. januar 2015, kl. 19 i klubhuset.

Nye regler for tilskud: På bestyrelsesmødet den 4. februar, blev det enstemmigt vedtaget, at ændre proceduren ved tildeling af tilskud.
Fremadrettet vil der ikke være faste tilskud til de forskellige ture/sociale arrangementer på årgangen, ej heller et årligt rådighedsbeløb. Der kan søges om tilskud til de pågældende ture/sociale arrangementer på årgangen, og så vil Forældreforeningen behandle ansøgningerne individuelt fra gang til gang. Der kan fra Forældreforeningens side blive bedt om modydelse i form af hjælp til diverse aktiviteter som f.eks. loppemarked, pokalfest, Roskilde garden osv.
 


Forældreforeningen i KFUM´s Boldklub, Roskilde

Hvem er vi ??
KFUM´s Boldklubs FORÆLDREFORENINGEN blev stiftet den 26. april 1967 af en kreds af forældre, der mente, at man kunne støtte de mange ungdomsmedlemmer ved at danne en støtteforening - og gennem denne – yde forskellige former for hjælp til de mange ungdomshold, både økonomisk og ved at hjælpe til med forskellige arrangementer.

Kontingentbeløbet er holdt på så lille et beløb som muligt, så alle forældre har råd til at være med, og derigennem yde støtte til de aktiviteter, som kommer ungdomsspillerne til gode. Er du ikke allerede medlem, så indmeld dig i dag. Et kontingent koster kun 100 kr. pr. år for en familie - og indbetaling kan ske på konto i Jyske Bank, konto nr. 5065-135794-4

Hvad gør vi ??
KFUM´s Boldklubs FORÆLDREFORENING støtter først og fremmest med økonomiske tilskud til ungdomsafdelingen. De mange ungdomshold får tilskud til afholdelses af f. eks afslutningsfester, forældremøder og til sommerture i såvel ind- som udland. Derudover får hver afdeling et kontant årligt tilskud, som afdelingen frit kan bruge på holdene. FORÆLDREFORENINGEN er også parat til at hjælpe på lederfronten, når KFUM´s Boldklub kalder. Det kan være ved store fodboldstævner, Roskilde Festivalen eller mange andre ting. Endelig kan også nævnes, at vi hvert år på KFUM´s Boldklubs generalforsamling uddeler en pokal til en ungdomstræner, der har ydet en særlig indsats.

Hvordan får vi råd ??
Det er ikke kun på det beskedne kontingent, at FORÆLDREFORENINGEN tjener sine penge, men derimod på andre aktiviteter – hele året rundt.
Bankospil i klubhuset hver tirsdag fra november til januar
2-3 årlige loppemarkeder
Servering til `Roskilde Gardens` Årsparade
Eller hvad andet byder…. måske er det lige din idé vi mangler.


Efterlysning !!!
Vi efterlyser forældre, eller andre, der har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, eller til at gi´ en hånd med til div. aktiviteter. Arbejdet i bestyrelsen er ikke specielt tidskrævende, jo flere, det nemmere.
Det er til glæde og gavn, for alle vore unge spillere i KFUM Boldklub.


FORMAND   KASSERER  
blandet

Christina Jørgensen
Havevang 13
4000 Roskilde
Telefon: 4636 5627
Mail:
achj@tdc.dk

blandet Christina Kristiansen
Gl. Vindingevej 5,
4000 Roskilde.
Telefon: 4635 4679
.
       
       

 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 23. december 2014