Logo KFUM's Boldklub, Roskilde
Snebærvej 16
4000 Roskilde
Telefon: 4636 7462
Fax: 4636 7442
Web:
www.roskilde-kfum.dk
Mail: mail@roskilde-kfum.dk 

ROSKILDE KFUM FODBOLDAFDELING - BYGGEFOND (kaldet Byggefonden i daglig tale)

Hvem er ROSKILDE KFUM FODBOLDAFDELING - BYGGEFOND


Byggefonden er en "selvstændig" juridisk enhed med egne vedtægter og egen generalforsamling. Fonden er en almennyttig fond med formål, at tilvejebringe økonomiske midler til anlægsinvesteringer. KFUM's Boldklub Roskilde søger typisk om midler til nyanskaffelser/vedligeholdelse af klubhus og klubanlæg. Pengene skal som en tommelfingerregl komme så mange af klubbens medlemmer til gode som muligt, så der vil eksempelvis ikke kunne bevilliges tilskud til drift eller investeringer der kommer et enkelt hold til gode.

Byggefondens historie

Byggefonden blev stiftet i 1970'erne i forbindelse med etablering af klubbens nuværende anlæg på Lillevang og KFUM's flytning til det nuværende klubhus fra anlægget ved Hedegårdenes Skole.

Aktiviteter i Byggefonden

Byggefondens primære aktiviteter er udover formueforvaltning en løbende indtægtskilde fra Dixie Burger boden på Roskilde Festival, som blev etableret første gang i 2010. Her bliver fondens kapital tilført de økonomiske midler der efterfølgende udloddes. Der er igennem årene udloddet et millionbeløb til almennyttige formål.

Eksempler på projekter, som Byggefonden har været involveret i

Etablering af KFUM's Boldklub Roskilde's klubhus som det fremstår i dag.
Anlæg af græsbane hvor der tidligere lå en grusbane på det kommunalt ejede Lillevangs fodboldanlæg.
Anskaffelse og vedligeholdelse af KFUM's Boldklub Roskilde's møde/opbevarings bygning "Lilleputhuset".
Støtte til anlæggelse af kunstgræsbane på Lillevang.
Etablering af lys og vand fra klubhus ned til kunstgræsbane på det kommunalt ejede fodboldanlæg Lillevang.
Etablering af speakerhus på bane 1.
Anskaffelse af diverse fodboldmål og større rekvisitter til KFUM's Boldklub Roskilde.
Nedrivning af tag ved udbygning af eksisterende klubhus.
Etablering af 1. sal på kommunalt ejet fodboldanlæg Lillevang.

Byggefondens bestyrelsesmedlemmer

Byggefondens bestyrelse består af 6 medlemmer samt 1 suppleant.
Formand: Tage Jørgensen
Forretningsfører: Arne J. Nielsen
Bestyrelsesmedlemmer: Kurt Nielsen (Youghurt), Bjarne Eliasen, Per Birkedal, Aksel HolmbøgePrint | Tilbage | Top

Sidst opdateret 26. september 2013